"Мисирли Промет" - Битола
Адреса: Булевар 1 Мај бр. 318
Тел: 047 239 326
"Аутошоп Милениум" - Тетово
улица Маршал Тито бб
Тел: 044 330 808
"Авто сервис ТЕФО-СО; - Кавадарци
улица Западен Булевар бб
Тел: 043 412 858; Моб. 070 210 170
 
*мрежата е во процес на изградба