Ќе бидеме секогаш со вас!

Ние ви гарантираме брзо, навремено и коректно опслужување по продажбата, за време и по гарантниот сервисен период на Вашето возило, во сите наши овластени сервисни центри во поголемите градови во земјата.
 
Можете да сметате на нас.